Μαθήματα & Υπηρεσίες

Μαθήματα Αγγλικών προσαρμοσμένα στο πρόγραμμα και τις ανάγκες σας.

  • Ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα για παιδιά Early Start
  • Εντατικά προγράμματα για φοιτητές & ενήλικες Adult Classes για την απόκτηση LOWER & PROFICIENCY (CAMBRIDGE, MICHIGAN ECCE και ECPE, Michigan State University MSU-CELC και MSU-CELP, TIE – Test of Interactive English, ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ)
  • Ειδική προετοιμασία για IELTS & Business English 

Μεταφράσεις από και προς την αγγλική γλώσσα.

  • Μετάφραση Πτυχίων, Βιογραφικών, Πιστοποιητικών
  • Ακαδημαϊκά (Πτυχιακές Εργασίες, Διπλωματικές Εργασίες)
  • Νομικά (Συμβόλαια, Αποφάσεις, Πρακτικά, Πληρεξούσια, Αγωγές)
  • Οικονομικά (Banking & Finance, Marketing)
  • Τεχνικά & Εμπορικά (Εγχειρίδια, Διαφημιστικό Υλικό)
  • Ιατρικά (Εξετάσεις, Ιατρικά εγχειρίδια)
  • Λογοτεχνία
Advertisements